Laserové řezání je nejefektivnější technologií dnešní doby. Oproti mechanickému řezání je laserový paprsek bezkontaktní a materiál se nemusí fixovat. Nevzniká žádný odpad v podobě pilin a laser vyřeže ty nejpodrobnější tvary. Pracuje velmi rychle a přesně.